Firma Profili

banner

Misyonumuz:

Ulusal ve uluslararası çerçevede, kaliteli hizmet ve ürün odaklı çözümler geliştirip sunarak müşterilerimize artı değerler yaratmak , çalışanlarımızın iş ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak , ortak değerlerimiz doğrultusunda çalışarak ve üreterek daima geleceğe odaklanarak gelişmek önceliğimizdir.

Vizyonumuz:

Soylu İplik olarak vizyonumuz müşteri ve çalışanına artı değer sağlayan, ürün ve hizmetleri ile geniş kitlelere erişen, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, değerlerine sadık, güvenilirliği, kalite yönetimi, yaygın hizmet ağı,ürün çeşitliliğinde öncülüğü, uzman personeli ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla ilk akla gelen ve tercih edilen global bir Firma olmaktır. Çalışanları için gurur veren, müşterileri içinse güven ortamı sunan , kaliteyi kendine ilke edinmiş yenilikçi bir firma olma vizyonu, Soylu iplik için kurumsal prensiptir. Bu amaçla; birey, toplum ve çevrenin ihtiyaçlarını gözeterek, sorumluluk alan etik bir anlayışla çalışıyoruz.

Kurumsal Sorumluluklarimiz:

Soylu iplik, tüm çalışmalarında performans ve kurumsal sorumluluğun yüksek standartlarını yakalamayı ilke edinmiştir. Bu nedenle Soylu iplik,

 • Profesyonel yetkinliğini, çalışanlarını yüksek performans için motive eden liderlik anlayışıyla birleştiren,
 • Açık fikirli, firmanın ihtiyaçlarını ve önceliğini kavrayabilen, karar ve politikaları sorgulayabilecek cesarete sahip olan,
 • Deneyimlerini geliştirebilecek esnekliğe sahip,
 • Karar ve davranışlarında kurumsal prensipleri hayata geçiren bireyleri seçme, geliştirme ve yükseltmeyi hedefler.

Bireysel Sorumluluklarımız:

Soylu iplik ; Başarının , şirkete bağlı çalışanlarının yetenek ve performansına bağlı olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Soylu iplik, çalışanlarına;

 • Kurumdaki herkesin birbirinin hak ve onuruna saygı gösterdiği,
 • Çalışanların becerilerini geliştirdikleri, kabiliyet ve potansiyellerini optimal düzeyde kullanabildikleri, bilgi paylaşımı ve açık diyaloğun teşvik edildiği,
 • Kurumun başarısı için ortaya konulan performans ve katkının değerlendirildiği,
 • Farklılığın özendirildiği, fırsat eşitliğinin sağlandığı,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin optimal seviyede korunduğu bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplumsal Sorumluluklarimiz:

Firmamız tüm ticari faaliyetlerinde ve çevre korumasında, yüksek etik ve sosyal standartları yakalamayı amaç edinmiştir. Bu standartları uygularken yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara uyarak yetkililer ile işbirliği içinde çalışmaya ve toplumla olan iletişiminin devamlılığına da aynı titizlikle yaklaşmaktadır. Etkin olduğu her yerde insan haklarına saygılı olmak ve korumak da bu yaklaşımın bir parçasıdır.

Çevresel Sorumluluklarimiz:

Yaşadığımız çevrenin yarınlara aynı verimlilikte ve güzellikte kalması doğrultusunda , bizlerden sonra gelecek nesillere yeşil bir miras bırakma düşüncesinde olan bizler , şu an ve sonrasında topluma ve doğaya olabilecek tüm zararları önleme konusunda konuya titizlilikle yaklaşmaktayız. Teknoloji seçimi ve uygulamalarında çevreye en az etki edecek kararları almaya özen göstermekteyiz. Topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;

 • Çevre kirlenmesini önlemeyi
 • Kirliliği kaynağında azaltmayı
 • Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi
 • Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi kendimize ilke edindik.